ilk çağ filozofları

owl
Pisagor
Konfüçyüs
Sokrates
Hipokrat
Platon
Aristotales
Heraklitos
Anaksagoras

Gördüğünüz üzere konfüçyüs dışında Geneli yunan (milet okulu) filozofudur.

evrene bir anlam katıp anlamaya anlatmaya çalışmışlardır.Felsefi düşüncelerin temellerini atmışlardır.