hilafet

siyahfes
Beynelmilel İslam kudreti.Kaybettikten sonra yetim kaldık. Müslümanlar arası iletişim kesildi. Ve o gün bugündür tokat yiyip duruyoruz.
harameyn
Bugün müslümanların 3 ana unsura ayrıldığını (sunni , şia , selefi)
özellikle şia ve sunniler aralarında defalarca ayrılmışlardır. Yani bir hilafet söz konusu degildir.
Türkiye'de yaşatılan anti-arab tezi sunni dünyasının birleşmesini önlemek amacı gütmektedir(Türkiye,Mısır,Endonezya,Cezayir,Fas,Tunus,Libya,Malezya,Ürdün)
Şiilerin(İran,Irak,Suriye,Lübnan,Azerbaycan) hali hazırda halifesi var. ayetullah hamaney'dir.
Selefilerin de(S.Arabia,B.a.e,Umman,Qatar,Yemen,Somali,Afganistan,Pakistan,Bangledeş) tam hazmettiği bir halifesi olmasada Abdülaziz Al-i Şeyh Yarı-Halife durumundadır. Tabi osmanlı gibi şeyhulislamın kararları kralın gölgesindedir.
İşin özüne gelirsek ;
Şiilerin ve Selefilerin halifesi vardır. Sunniler yetimdir. Ve malesef hep kaybeden taraftadır. Irak , ve Suriyede en büyük darbeyi hep sünniler aldı.
[email protected]