heyûlâ

mahur
1. Ürkütücü hayal, ürkütücü hayâlî şey.
2. Ne olduğu anlaşılmayan, şekli belirsiz büyük şey.
3. felsefe terimi olarak heyulâ: Kendisinden her şeyin var edildiği, kendisinde varlıkların sûretleri zâhir olan ilk prensip, ilk cevher, ilk madde anlamına gelir.
Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon