güne bir bilgi bırak

homicidial
Yetişkin zebralar, zayıf olduğunu düşündükleri yavruları öldürürler veya sürüden kovarlar. Çünkü bu yavrular hem soy hattını zayıflatmaktadır, hem de ebeveynler için gereksiz enerji kaybıdır.
[email protected]