friedrich nietzsche

beatrice
Friedrich Wilhelm Nietzsche
24 yaşında profesör olmuş Alman asıllı filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci.
Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır.(kaynak;
felsefesi üstün insan üzerinedir.
ateisttir.
tanrının öldüğüne inanır.
en sevdiğim sözü "bu baş ağrıları doğacak yeni fikirlerimin sancısıdır."
bakış açısına hayranlığım tarif dahi edilemez.
"Nietzsche, örneği taklit edilemeyecek kadar benzersiz ve ürkütücüdür" demiş biri.
hiç evlenmemiş, hayatı boyunca yalnızca bir kadına aşık olmuştur. (bkz:Lou Andreas-Salomé)
irvin d. yalom'un (bkz:nietzsche ağladığında) kitabında bu konudan epeyce bahseder.(mektuplarına kadar.)
aynı kadının (bkz:freud)'u da etkilediği konusunda yazılar vardır.
bir çok hastalığın birleşmesiyle beyin zarı tümörünün de eklenmesiyle ölmüştür.

eserlerinden bir kaçı;
Tragedyanın Doğuşu
insanca, Pek İnsanca
Şen Bilim (ya da şen bilgi)
Böyle Buyurdu Zerdüşt
İyinin ve Kötünün Ötesinde
Putların Alacakaranlığı
Dionysos

Radyo Yayını