fransız devrimi

vii
imparatorlukların sonunu getiren milliyetçilik akımının ortaya çıktığı, tarihin akışını değiştiren önemli tarihi olaydır.
christian rosenkreuz
abd'nin ihraç ettiği bir devrimdir.

ihtilal sonrasında da fransa, italya ve isveç'e devrim ihraç etmiştir.

bu devrim sonucunda fransa'da krallığın yıkılması üzerine, kendi krallıklarının da yıkılacağını düşünen ülkeler ittifak kurmuş ve fransa'ya "siz ne cesaretle cumhuriyet kurarsınız lan?!" deyip dalmışlardır.

bu dalış sonucu da napoleon bonaparte bu ittifakı bir güzel dağıtmış ve daha sonra da halk arasındaki popülaritesinden yararlanıp fransa'daki cumhuriyet rejimini dağıtmıştır.
[email protected]