fersah

beatrice
ukde : somewhere in asia

uzaklık belirten bir sözcüktür.
12000 adıma ve 3 deniz miline denk geldiği kabul edilen eski ölçü birimidir.
yani Yaklaşık olarak 5685 metre.
genelde Denizcilikte kullanılırmış.
artık günümüzde kullanılmıyor.
tabi ki her ölçü birimi gibi fersah da ülkelere göre değişiklik gösteriyor.
Bir Arap fersahı ~5.76 km ve bir Fars fersahı ise ~6.23 km imiş.
cümle içinde genelde "fersah fersah" olarak kullanılıyor.

örn: peşimden geldikçe fersah fersah kaçıyordum.

Radyo Yayını