elektronik haberleşme sistemleri teknolojisi

secret men
Elektronik iletişim sektörü, bireysel haberleşmeden toplu haberleşmeye, sanayi ve ticari alanda, reklam sektöründe ve eğitim sektöründe son yıllarda çok hızlı gelişim göstermektedir. Elektronik iletişimin yeni teknolojiler ile gelişmesi ve yaygınlaşması kaliteli emek gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik iletişim teknolojilerinde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, analitik düşünebilen ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Telekomünikasyon sektöründeki gelişmeleri göz önüne alarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek için sektöre yönelik eğitim-öğretim yapmayı planlayan Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında işbirliği ile Elmadağ Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ön Lisans Programı açılmıştır. Programın gerektirdiği akademik ve idari hizmetler Elmadağ Meslek Yüksekokulu; Elektronik Haberleşme Laboratuarında ihtiyaç duyulan donanımının temin edilmesi yanında, uzman öğretim elemanı desteği, öğrencilerin endüstriyel eğitimi (staj) ve bu programdan mezun olacak öğrencilere iş vermede öncelik tanınması gibi konularda destek verilmesi Türk Telekom A.Ş. tarafından sağlanacaktır. 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında açılan Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programına 30 öğrenci alınacaktır.
Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz;

Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilir.
Elektronik haberleşme sistemlerine ilişkin radyo dalgalarının temel özelliklerini bunların haberleşmede kullanılışını ve modülasyon ilkelerini tanır.
Telefon setini ve iletişim sistemlerini tanır, telefon kumanda ve bağlantı sistemleri de bilgi ve beceri kazanır.
Modern telefon santralleri, devre ve paket anahtarlama yöntemlerine uygulanan bilgisayar kontrollü anahtarlama dahil, modern anahtarlama ilkelerini ve trafik kavramlarını bir sistem anlayışı içinde öğrencilere kazandırır.
Televizyon ve Radyo tekniğinde ileri elektronik bilgi, beceri ve onarım yeteneği kazanır.
Fiber Optik Haberleşme Sistemi, Uydu Haberleşme Sistemi ve GSM Haberleşme Sistemlerinde bilgi ve beceri kazınır.
Mikroişlemcilerin programlanması ve mikroişlemci ile kumanda edilen sistemlerin kurulmasına ve kullanımına ilişkin ileri mikro elektronik bilgisini öğrenir.
Bilgisayar kontrollü haberleşme sistemlerine yönelik bilgisayar ağlarının çalışma prensiplerini, işletilmesini ve uluslararası haberleşme standartlarını öğrenir.
Bilgisayar donanımını, mesleki paket programları ve bilgisayar dilinde programlamayı öğrenir.
İş Alanları;
Bu program mezunlarının iş alanları ve çalışma olanakları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve haberleşme teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı pek çok özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Program mezunlarının iş bulma olanaklarının yoğun olduğu sektörler aşağıda sıralanan alanlarda vardır.

Ülkemizde ve yurt dışında hızla büyüyen telefon ve internet sektöründe hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları,
Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri,
Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü,
Mobil haberleşme (GSM) şirketleri,
Uydu haberleşme sektörü,
Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör,
Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların radar birimleri.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol