dolaylı vergi

muskulpesent
harcamalar üzerinden yani mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerdir.
toplam vergi yükü içinde payı çok fazla olduğundan dolayı ülkemizde vergi sisteminin adaletsizliğini gözler önüne sermektedir.
kdv,ötv gibi vergiler tipik dolaylı vergilerdir. vatandaşın çok fazla hissedememesi sebebiyle tepki göstermesi zorlaşmaktadır.(bkz:mali anestezi)
Sözlük
döviz kurları canlı