dışavurumculuk

sezerkan
20.yüzyılın ilk yıllarında izlenimciliğe tepki olarak doğan bir sanat akımıdır. dış dünyanın insan üzerindeki etkisini belirtmeyi bir yana bırakır, gerçekçi görüşün yerine, sanatçının kendine özgü görüşü üzerinde durur. seçtiği yöntemlerin temeli bakımından romantizme benzer, ancak aslında bu akımdan farklıdır.
Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon serbest piyasa