deyiş

Moriresolo
Alevî - Bektaşi dervişlerinin cem ritüellerinde söylediği tasavvufi eserlerin tümü.
Bu eserler; İnanış temelleri, âyet ve hadislerden yola çıkılarak ortaya konulmuştur.
[email protected]