çirkin olduğunu düşünen insan

harun
fazla düşünme, senin kalbin güzel gönlün geniş güzel insan dediğim insandır.
klişe yada argüman değil, sen bir tanesin.

Radyo Yayını