çağdaş yaşamı destekleme derneği

raigeki
Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla kurulan vakıf.
Belli bir kesim tarafından din düşmalığı ile suçlanmakta olan bir vakıftır aynı zamanda. (Bunu da müsait bir zamanda açıklayayım)
nicksizolmazmi
Değerlerini atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, demokrasi kültürü ve lâiklik, hukukun üstünlüğü, dürüstlük, güvenilirlik, çevre bilinci ve emeğe saygı olarak belirlemiş sivil toplum Örgütü. 21 şubat 1989'dan günümüze kadar binlerce öğrenciye burs veren ve sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olan bir dernek.
Sözlük
döviz kurları canlı