bismillahirrahmanirrahim

can
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan, allah'ın adıyla.
Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Sözlük
https://dovizkurlaricanli.com