azap

mahur
Arapça bir kelime olup lezzet kelimesiyle aynı kökenden gelir. Azap ve lezzet insana farklı çağrışım gibi dursada mazoşist kelimesinde de rastlamak mümkündür.
Sözlük anlamı ise üç şekildedir;
1. Organlarda duyulan ıztırap, organik acı.
2. din. Kâfirlere ve günahkârlara ölümden sonra verilecek cezâ.
3. Pişmanlık, çâresizlik, korku vb. durumların verdiği sıkıntı, işkence, keder.
bu başlıktaki tüm girileri gör
Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon serbest piyasa