altı şapka tekniği

merdumgiriz
edward de bono tarafından geliştirilen bir tekniktir. Bu teknikte düşünmeyi kolaylaştırmak ve olaylara farklı açılardan bakabilmeyi sağlamak amaçlanır. eleştirel, yaratıcı, analitik ve empatik düşünme becerilerinin gelişimi üzerinde etkilidir. uygulanışı her biri farklı renk ve anlamlarda olan 6 şapka üzerine kuruludur. her bir renk değişik bir bakış açısını temsil eder ve her öğrenci kendisine gelen rengin temsil ettiği bakış açısı doğrultusunda görüş bildirmek zorundadır. şapkaların renkleri ve temsil ettikleri bakış açıları şu şekildedir:

beyaz şapka: tarafsızlığı temsil eder. olaylara nesnel yaklaşmayı, eldeki verilere dayanarak hareket etmeyi temel alır.

kırmızı şapka: duygusallığı ve öznelliği temsil eder. sezgileri, hisleri ve bireysel beklentileri yansıtır.

sarı şapka: pozitif düşünmeyi, olaylara olumlu tarafından bakmayı temel alır.

siyah şapka: karamsarlığı ve olumsuzluğu temsil eder. risklere, şüphelere ve sorunlara odaklanılır.

yeşil şapka: yaratıcılığı, farklılığı, yeniliği temsil eder. probleme farklı, yenilikçi bir çözüm üretmeyi esas alır.

mavi şapka: değerlendirmeyi temsil eder. en son söz verilen şapkadır. konunun özetlenip bir karara varılması aşamasında etkilidir.
Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord