alphonse de lamartine

merdumgiriz
romantizm akımının ilk fransız şairidir. şiir haricinde roman, gezi yazısı, anı türünde eserler de kaleme almıştır. "Göl" adlı şiiri tanzimat dönemi'nde türkçeye çevrilmiştir.kudüs'e yaptığı yolculuk sırasında istanbul'da da bulunmuş, istanbul'a ve türklere karşı duyduğu ilgi sonucunda "osmanlı tarihi" adlı eserini kaleme almıştır. şark meselesi hakkında yaptığı konuşmalarda, Batı'nın Doğu'yu -özellikle de osmanlıları- iyi anlayamadığını, dünyayı da bu konuda yanılttığını dile getirmiştir.

"Bir millet felakete uğradığında veya adaletsiz bir durumla karşı karşıya kaldığında onun yardımına koşmak ve ona adil davranmak gerekir. Gelecek nesillerin, zayıfları korumayı, ezilenlerin öcünü almayı kendilerine görev sayacaklarına inanıyorum. Milletler, tarihleri boyunca çoğu kez cezalandırıldıkları gibi bazı durumlarda da öçlerinin alındığını ve haklarının teslim edildiğini görürler. Bu sözlerimin bir örneği Türklerdir. Onlar, gün olmuş adlarının ve ırklarının yok olma tehlikesiyle karşılaşmışlardır. Ancak derin uykularından sıçrayarak uyanmasını bilmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk kanında canlanacağını ve sonsuza kadar yaşayacağını dünyaya ispat etmek için canını dişine takarak savaşmışlardır. Bugün de onurlarını korumak için çarpışmaktadırlar. Batı, hiçbir zaman bu kadar ileri görüşlü ve olgun olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, özgür Avrupa'nın bir güvencesidir. Ölü sanılan bir toplumda, canlı bir millet yaşadığını gördüğümüz için kendimizi kutlayalım ve Türklerin tekrar dirilmeleri onuruna ya tarih yazalım ya da bizim mezar taşımıza ithaf..."Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord