alfabedeki f harfi

taethorden
Newton'un hareket yasalarının 2.si,

F=ma

Buna dinamiğin temel ilkesi de denir. Birinci yasada dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cismin hızının değişmediği yani ivmesinin sıfır olur. İkinci yasa, bir cismin üzerine etkiyen dengelenmemiş kuvvetler varsa hareket durumunun değişeceğini söyler. Net kuvvet sıfırdan farklıysa cisim ivmelenir. İvmelenme miktarı uygulanan kuvvetle doğru cismin kütlesiyle ters orantılıdır. Kuvvet ne kadar büyükse ivme o kadar büyük, kütle ne kadar büyükse ivme o kadar küçük olur. Matematiksel ifadesi Fnet = ma şeklindedir. (F=ma yazıldığında aslında Fnet kastedilmektedir.)

Bir cismi dururken harekete geçirmek, hareket ederken hızlandırmak ya da yavaşlatmak ve yönünü değiştirmek için cisme mutlaka bir kuvvet uygulanması anlamına gelir. Tersinden söylersek eğer bir cisme uygulanan bileşke kuvvet sıfırdan farklıysa cisim mutlaka ivme kazanır.


1
finite infinite
Adınız 'f' ile başlıyorsa aile ve evle ilgili insansınız. Hayatta çok fazla sorumluluk alacaksınız demektir.
Adınızda 'f' harfi varsa iyi huylu ve çalışkan bir mizaca sahipsiniz ayrıca hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaracaksınız demektir. Diyolla.
Sözlük
https://dovizkurlaricanli.com