8 mart dünya kadınlar günü

nushirevan
Geçmişte yaşanan üzücü hadiseleri hatırlatan bir gündür.

Osmanlı hanedanının sürgün edildiği yıllarda telgrafına,

“Ankara'da, Türkiye Reisi cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne”

diye başlayan Sultan Abdülhamid'in kız kardeşi Seniha Sultan'ın, Kemal Paşa'dan tek dileği şudur:

“78 yaşındayım. Odadan bile çıkmak iktidarına mâlik bulunmadığımdan karar-ı ahire tebaiyet maddeten imkân haricindedir. Hayattan artık bir nasibi kalmamış olan benim gibi bir ihtiyarın takarrüp eden son günlerini odasında geçirmeye müsaade buyurmanızı istirham eylerim. Seniha binti Abdülmecid”

Sonra ne mi olur? Yaşlı sultanın isteği reddedilir ve karga tulumba gemiye bindirilip sürgüne gönderilir. Fransa'nın Nice şehrindeki rutubetli bir hizmetçi odasında, fakir ve kimsesiz biri olarak vefat eder..

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol