3. varoluş

mucahitonen
İnsanların bir gün yine başladığı noktaya geri döneceğini ifade eden teorim. Bu gidişle -yani devletlerin kitleleri toplu imha eden silahları üretme çabası ve tabiri caizse acaba bizim silahlar çalışıyor mu bir bakalım diye dünya savaşı çıkarma merakı- bir dünya savaşı çıkacak sonuçta yeryüzünde kimse kalmayacaktır. Bu arada Einstein'in dediği gerçekleşip 4. Dünya savaşında taş ve sopa kullanılacaktır.
Bu arada diğer varoluşlar
1. Adem (As)
2. Nuh (As)
Yalnız bunlar yaratılış ve diğer şeylere itibarla değil insanların bulunduğu başlangıç seviyesine itibarıyladır.
harameyn
açıkcası varoluşların tekrarlandığında hemfikiriz. Ancak bu 3.'mü yoksa 333'mü bilemem.
piramitler veya bir kaç bin yıllık yapılarda astronot , uzay araçları benzeri çizimler veya etrafına ışıık saçan sopalarımız yok olduğuna göre geçmişde bizden daha teknolojik nesillerin olduğu yatsınamaz bir gerçek.

ibn Arabî, bir gün Kabe'yi tavaf ederken bazı şahıslar görmüş, onlardan biri kendisine;

Sen beni bilir misin? Ben senin evvel gelen ecdadındanim, demiştir. İbn Arabî de;

Sen dünyadan intikal edeli ne kadar müddet oldu? diye sormuş, bu­nun üzerine o şahıs;

Kırk bin seneden fazladır, diye cevap vermiştir. İbn Arabî, Ademoğlu neslinin bu kadar ömrü yoktur. Zira devr-i sünbüle, yani insanlık tarihi yedi bin senedir, demiş bu defa o şahıs;

Hangi Adem'den sorarsın? yakın olandan mı, yoksa uzak olandan mı?
karşılık vermiştir. O esnada İbn Arabî, Peygamber (a.s.)'dan rivayet olu­nan "Allah yüzbin Adem yaratmıştır" hadisini hatırlamıştır. [1495] Böylece İbn Arabî, bu şahsın Adem (a.s.)'dan önce yaratılan insanlardan olabileceğini anlamış ve bu olayı peygamberlerden İdris (a.s.)'a sormuş, o da onun bu keşfini tasdik ederek;
Biz peygamberler topluluğu öncesini biimesek de âlemin sonradan ya­ratıldığına iman ederiz. Hak Teâlâ ise kâinattan önce de var idi" demiştir. [1496] İbn Arabî devamında, âlemin sonradan yaratıldığı şüphesiz olmakla birlikte insa­nın ne zaman yaratıldığı konusunda tarihin mechûl olduğunu söylemiştir. [1497]
[email protected]